Informații pentru părinți

În situația în care în unitatea de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiilor, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și/sau specifice.

Etapa de depunere a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura conform planificării realizate de unitatea de învățământ, pe zile și pe intervale orare. Planificarea va fi postată atât pe site-ul unității de învățământ, cât și la avizier.

Cerere-tip de înscriere în educația timpurie – 2024 – PREȘCOLAR

Cerere-tip de înscriere în educația timpurie – 2024 – ANTEPREȘCOLAR

Grădinița cu program prelungit Căsuța Piticilor
 
 

Informații despre înscriere

Etapa de reînscrieri (20 mai – 24 mai 2024)

Sunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții/reprezentanții legali ai acestora, printr-o cerere scrisă.

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri – 24 mai 2024, ora 14:00

Etapa I din cadrul procesului de înscrieri (27 mai – 14 iunie 2024)

27 – 31 mai 2024 (colectare cereri)
3 – 5 iunie 2024 (procesare cereri Faza I –prima opțiune)
6 – 10 iunie 2024 (procesare cereri Faza a II-a– a doua opțiune)
11 – 12 iunie 2024 (procesare cereri Faza a III-a – a treia opțiune)

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri – 14 iunie 2024, ora 14.00

Etapa a II-a din cadrul procesului de înscrieri (17 iunie – 5 iulie 2024)

17 – 21 iunie 2024 (colectare cereri)
24 – 26 iunie 2024 (procesare cereri Faza I – prima opțiune)
27 iunie – 1 iulie 2024 (procesare cereri Faza a II-a – a doua opțiune)
2 – 4 iulie 2024 (procesare cereri Faza a III-a – a treia opțiune)

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri – 5 iulie 2024, ora 14,00

Etapa de ajustări (19 august – 29 august 2024)

În această etapă se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape din lipsă de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB și pe baza dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar.

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări – 30 august 2024, ora 14.00