Informații pentru părinți

În situația în care în unitatea de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiilor, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și/sau specifice.

Etapa de depunere a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura conform planificării realizate de unitatea de învățământ, pe zile și pe intervale orare. Planificarea va fi postată atât pe site-ul unității de învățământ, cât și la avizier.

Cererea de înscriere poate fi descărcată de aici.

Grădinița cu program prelungit Căsuța Piticilor
 
 

Informații despre înscriere

PRIMA ETAPA DE ÎNSCRIERE (30.05.2022-10.06.2022)

1. Colectare cereri de înscriere 30.05.2022-10.06.2022 – părintele solicită înscrierea în unitatea de învățământ.
2. Procesare cereri de înscriere 13.06.2022-16.06.2022
2a. Procesare cereri – Faza 1 – în această fază vor fi evaluate cererile de înscriere și vor fi afișate la sediul unității. (14.06.2022)
2b. Procesare cereri – Faza 2 – în această fază vor fi evaluate cererile de înscriere, exprimate ca a doua opțiune și vor fi afișate la sediul unității. (15.06.2022)
2c. Procesare cereri – Faza 3 – în această, fază vor fi evaluate cererile de înscriere, exprimate ca a treia opțiune și vor fi afișate la sediul unității. (16.06.2022)

Copiii respinși după cele 3 faze ale Etapei I se vor putea înscrie pe locurile rămase libere pentru Etapa a II-a.

A DOUA ETAPA DE ÎNSCRIERE (17.06.2022-30.06.2022)

1. Colectare cereri de înscriere 17.06.2022-24.06.2022 – părintele solicită înscrierea în unitatea de învățământ, putand opta, în limita locurilor disponibile, pentru structuri de învățământ preșcolar.
2. Procesare cereri de înscriere 27.06.2022-30.06.2022
2a. Procesare cereri- Faza 1 – în această fază vor fi evaluate cererile de înscriere, care ne exprimă ca prima opțiune. (28.06.2022)
2b. Procesare cereri- Faza 2 – în această fază vor fi evaluate cererile de înscriere, care ne exprimă ca a doua opțiune. (29.06.2022)
2c. Procesare cereri- Faza 3 – în această fază vor fi evaluate cererile de înscriere, care ne exprimă ca a treia opțiune. (30.06.2022)

Copiii respinși în Etapa II – Faza 3 se vor putea înscrie pe locurile rămase libere pentru Etapa de ajustări.

ETAPA DE AJUSTĂRI (25.08.2022-31.08.2022)

Presupune introducerea cererilor de înscriere și admiterea lor pe locurile rămase libere.