Învățământ preșcolar

Învățământ preșcolarPentru cuprinderea în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani (an școlar 2022 – 2023), Ministerul Educației a aprobat derularea succesivă a următoarelor etape:
– reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze și în anul școlar următor – cu începere din data 16 mai;
– înscrierea copiilor nou-veniți – cu începere din data de 30 mai.

Alte informații sunt disponibile în adresa transmisă inspectoratelor școlare județene. Rețeaua unităților de învățământ preșcolar este disponibilă pe site-urile inspectoratelor școlare județene în secțiuni de tip Rețea școlară (de regulă).

Educaţia timpurie (0 – 6 ani) este formată din nivelul antepreşcolar (0 – 3 ani) şi învăţământul preşcolar (3 – 6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa ​mijlocie şi grupa mare.

Educația timpurie antepreșcolară se poate desfășura în creșe, grădinițe și în centre de zi, de stat sau private, după același conținut educativ și după aceleași standarde naționale.

Copiii sunt organizați pe grupe de vârstă omogene, dar nu este exclusă constituirea unor grupe eterogene.

Învățământul preșcolar se desfășoară în grădinițe sau în școli (de stat sau private), care au ca secție grupe de învățământ preșcolar, după același curriculum și respectând aceleași standarde naționale;

Mai multe informații pe site-ul Ministerului, click aici.