Anunț privind ocuparea prin concurs pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție vacante de îngrijitor la Grădinița cu program prelungit, Nr. 1, Căsuța Piticilor, Horezu.

In conformitate cu prevederile art. 18 din Hotararea Guvernului nr. 1336 din 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectoral bugetar platit din fonduri publice, Grădinița cu program prelungit, Nr. 1, Căsuța Piticilor, cu sediul in orașul Horezu, str. Unirii, nr.30 organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unei functii contractuale de execuție, vacantă, de îngrijitor cu normă întreagă de 8 ore/zi, astfel: