Arhivă categorie: Anunțuri

Ziua lecturii

Ziua Națională a Lecturii – 2023

Ziua lecturiiZiua naţională a lecturii este marcată, începând din anul 2022, la data de 15 februarie. Cu prilejul Zilei Naţionale a Lecturii se organizează activităţi culturale, sociale şi educaţionale prin care se evidenţiază importanţa lecturii, în special în formarea copiilor şi tinerilor.

În ziua de 15 februarie, în timpul orelor de curs, personalul didactic, împreună cu elevii, poate desfăşura activităţi de promovare şi încurajare a lecturii.

Mai departe

Angajare muncitor

Anunț privind rezultarele desfăşurării selecției dosarelor

Angajare muncitorRezultarele desfăşurării selecției dosarelor canditatilor care au solicitat inscrierea la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale de execuţie vacante de Muncitor, în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit Nr.1 ”Căsuța Piticilor” Horezu, realizata in data de 05.12.2022, sunt urmatoarele:

1. 94623112022 – ADMIS
2. 94823112022 – RESPINS – NU INTRUNESTE CONDITIILE SPECIFICE PRIVIND VECHIMEA IN MUNCA

Mai departe

Angajare muncitor

Anunț privind ocuparea unei funcții de muncitor

Angajare muncitorANUNŢ privind ocuparea prin concurs pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție vacante de muncitor (Bloc alimentar) la Gradinița cu program prelungit, nr. 1 “Căsuța Piticilor” Horezu în conformitate cu prevederile art. 18 din Hotărârea Guvernului nr.1336 din 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, NR.1 “CĂSUȚA PITICILOR” HOREZU cu sediul în orașul Horezu, str.Unirii, nr.30 organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unei funcții contractuale de execuție, vacantă, de Muncitor cu atribuții în Blocul Alimentar din cadrul Gradinița cu program prelungit, nr.1 “Căsuța Piticilor” Horezu, cu normă întreagă de 8 ore/zi, astfel:

Mai departe

Situația vaccinări anti-Covid

Situația vaccinării anti-Covid

Situația vaccinări anti-CovidConform Notei Ministerului Educației nr. 429/29.10.2021, semnată de Secretarul de Stat Sorin Ion suntem notificați să facem următoarele specificări în legătură cu situația vaccinării anti Covid-19 a personalului nostru.

Dintr-un total de 26 de angajați, 18 sunt vaccinați anti COVID, ceea ce înseamnă un procent de 69,23%. – (12.11.2021)

Dintr-un total de 26 de angajați, 14 sunt vaccinați anti COVID, ceea ce înseamnă un procent de 53,84%. – (01.11.2021)

Mai departe

Învățământ preșcolar

Informații despre învățământul preșcolar

Învățământ preșcolarPentru cuprinderea în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani (an școlar 2022 – 2023), Ministerul Educației a aprobat derularea succesivă a următoarelor etape:
– reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze și în anul școlar următor – cu începere din data 16 mai;
– înscrierea copiilor nou-veniți – cu începere din data de 30 mai.

Alte informații sunt disponibile în adresa transmisă inspectoratelor școlare județene. Rețeaua unităților de învățământ preșcolar este disponibilă pe site-urile inspectoratelor școlare județene în secțiuni de tip Rețea școlară (de regulă).

Mai departe