Author Archives: administrator

Comunicat de presă – PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

UAT Județul Vâlcea anunță semnarea contractului de finanțare nr. 129DOT / 25.07.2023 pentru proiectul „Dotarea cu mobilier și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar la nivelul Județului Vâlcea”, cod F-PNRR-Dotari-2023-6093, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare șiReziliență al României, Pilonul VI.

Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație \Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă reuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Mai departe

Ziua lecturii

Ziua Națională a Lecturii – 2023

Ziua lecturiiZiua naţională a lecturii este marcată, începând din anul 2022, la data de 15 februarie. Cu prilejul Zilei Naţionale a Lecturii se organizează activităţi culturale, sociale şi educaţionale prin care se evidenţiază importanţa lecturii, în special în formarea copiilor şi tinerilor.

În ziua de 15 februarie, în timpul orelor de curs, personalul didactic, împreună cu elevii, poate desfăşura activităţi de promovare şi încurajare a lecturii.

Mai departe

Angajare muncitor

Anunț privind rezultarele desfăşurării selecției dosarelor

Angajare muncitorRezultarele desfăşurării selecției dosarelor canditatilor care au solicitat inscrierea la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale de execuţie vacante de Muncitor, în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit Nr.1 ”Căsuța Piticilor” Horezu, realizata in data de 05.12.2022, sunt urmatoarele:

1. 94623112022 – ADMIS
2. 94823112022 – RESPINS – NU INTRUNESTE CONDITIILE SPECIFICE PRIVIND VECHIMEA IN MUNCA

Mai departe

Angajare muncitor

Anunț privind ocuparea unei funcții de muncitor

Angajare muncitorANUNŢ privind ocuparea prin concurs pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție vacante de muncitor (Bloc alimentar) la Gradinița cu program prelungit, nr. 1 “Căsuța Piticilor” Horezu în conformitate cu prevederile art. 18 din Hotărârea Guvernului nr.1336 din 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, NR.1 “CĂSUȚA PITICILOR” HOREZU cu sediul în orașul Horezu, str.Unirii, nr.30 organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unei funcții contractuale de execuție, vacantă, de Muncitor cu atribuții în Blocul Alimentar din cadrul Gradinița cu program prelungit, nr.1 “Căsuța Piticilor” Horezu, cu normă întreagă de 8 ore/zi, astfel:

Mai departe

Situația vaccinări anti-Covid

Situația vaccinării anti-Covid

Situația vaccinări anti-CovidConform Notei Ministerului Educației nr. 429/29.10.2021, semnată de Secretarul de Stat Sorin Ion suntem notificați să facem următoarele specificări în legătură cu situația vaccinării anti Covid-19 a personalului nostru.

Dintr-un total de 26 de angajați, 18 sunt vaccinați anti COVID, ceea ce înseamnă un procent de 69,23%. – (12.11.2021)

Dintr-un total de 26 de angajați, 14 sunt vaccinați anti COVID, ceea ce înseamnă un procent de 53,84%. – (01.11.2021)

Mai departe